Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji oraz zbywania zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz innych składników majątkowych znajdujących się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie rozliczania czasu wyjść prywatnych pracowników M-GOPS w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalanych w M-GOPS w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 18 października 2012 r.

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przez pracowników ośrodka pomocy społecznej po uzyskaniu informacji od funkcjonariusza policji o konieczności pilnego udzielenia pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń nienależnie pobranych.

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie powołania zaspołu powypadkowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania członków Komisji Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 17/2015 - zarządzenie anulowane

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 28 grudnia 2015 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę.

Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia osób w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wydawania pracownikom profilaktycznych napojów.

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie refundacji pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie pracującym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad przyznawania środów ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz wypłacania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku.

Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 18 października 2012 roku.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników.

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszonym naborem oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Asystenta Rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dostarczany w postaci cateringu dla dzieci klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gniewkowo.

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zamknięcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie w dniu 31 października 2016 roku.

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 11/2015 Kierownika M-GOPS w Gniewkowie z dnia 20 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dostarczany w postaci cateringu dla dzieci klientów pomocy społecznej objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Gniewkowo.

Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji oraz zbywania zbędnych, zniszczonych lub wyekspoatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz innych składników majątkowych znajdujących się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków Komisji Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie w dniu 02 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. z sprawie zamknięcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie w dniu 16 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zamknięcia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przydziału odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego dla osób wykonujących pracę w ramach prac społecznie użytecznych.

Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.

Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę.

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego.

Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę.

Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dostarczany w postaci cateringu dla dzieci klientówpomocy społecznej objetych dozywianiem w szkołach na terenie Gminy Gniewkowo.

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za jedna godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor ds. kadr i płac oraz Inspektor ds. księgowości.

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przydziału odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego dla osób wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych.

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczeń pomieszczeń biurowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 11/2018  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 12/2018  z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

Zarzadzenie nr 15/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zamknięcia M-GOPS w Gniewkowie w dniach: 2 listopada 2018 roku oraz 24 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 16/2018  z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 17/2018  z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego.

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych obcych znajdujących się na stanie M-GOPS w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji ustanowionego wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r., poz. 1508 i 1693) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za jeden gorący posiłek dostarczany w postaci cateringu dla dzieci klientów pomocy społecznej objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Gniewkowo.

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zamknięcia M-GOPS w Gniewkowie w dniach: 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku oraz 16 sierpnia 2019 roku.

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Zarządzenia nr 11/2018 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz Referent ds. świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie wprowadzonym Zarządzeniem nr 7/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych obcych znajdujących się na stanie M-GOPS w Gniewkowie.
 

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 EURO.

.


Zarządzenie nr 5/2021

06.05.2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług świadczonych w miejscu zamieszkania
czytaj dalej...

Zarządzenie nr 4/2021

23.04.2021

Zarządzenie nr 4/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia M-GOPS w Gniewkowie w dniu 04 czerwca 2021 roku
czytaj dalej...

Zarządzenie nr 3/2021

04.02.2021

Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji oraz zbywania zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych...
czytaj dalej...

Zarządzenie nr 2/2021

25.01.2021

Zarządzenie nr 2/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zamian w regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych
czytaj dalej...

Zarządzenie nr 1/2021

13.01.2021

Zarządzenie nr 1/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych
czytaj dalej...

Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2754

Utworzono dnia: 09.01.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 07.02.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 07.02.2020, Administrator główny: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 EURO.
 • 16.12.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych obcych znajdujących się na stanie M-GOPS w Gniewkowie.
 • 16.12.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 16.12.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 04.12.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 04.12.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2019
 • 04.12.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 10/2019
 • 16.09.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Zarządzenie nr 9/2019
 • 26.06.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 8/2019
 • 26.06.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 06.06.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 7/2019
 • 06.06.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 6/2019
 • 06.06.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 25.04.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 25.04.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 5/2019
 • 05.02.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 4/2019
 • 05.02.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 31.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 3/2019
 • 31.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 2/2019
 • 31.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 1/2019 CD.
 • 31.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 1/2019
 • 31.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 31.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 31.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 31.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 09.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 18 CD. 1
 • 09.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 18/2018 CD.
 • 09.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 18/2018
 • 09.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 17/2018 CD.
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 17/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 16/2018 CD.
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 16/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 15/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 14/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 13/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 12/2018 CD.
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 12/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 11/2018 CD.
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 11/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 10/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 9/2018 CD.
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 8/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 7/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 6/2018 CD.
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 6/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 5/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 4/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 3/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 2/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 1/2018
 • 27.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 27.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 16.01.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 20/2017
 • 16.01.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 22.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 19/2017
 • 22.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 18/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 17/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 16/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 15/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 14/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 13/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 12/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 11/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 10/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 9/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 8/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 7/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 6/2017
 • 08.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 12.05.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZADZENIE NR 5/2017
 • 12.05.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 4/2017
 • 12.05.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.03.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 3/2017
 • 24.03.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 21.03.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 2/2017
 • 21.03.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 1/2017
 • 21.03.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 12.01.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 31/2016
 • 12.01.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 30/2016
 • 12.01.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 29/2016
 • 12.01.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 28/2016
 • 12.01.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 27/2016
 • 12.01.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 01.12.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 26/2016
 • 01.12.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 01.12.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 01.12.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 25/2016
 • 01.12.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.11.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 24/2016
 • 24.11.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.11.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 23/2016
 • 24.11.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 14.10.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 22/2016
 • 14.10.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 21/2016
 • 14.10.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 20/2016
 • 14.10.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 19/2016
 • 14.10.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 18/2016
 • 14.10.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 16.08.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR17/2016
 • 16.08.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 16/2016
 • 16.08.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 11.07.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 15/2016
 • 11.07.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 14/2016
 • 11.07.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 07.06.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 13/2016
 • 07.06.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 12/2016
 • 07.06.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 11/2016
 • 07.06.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 10/2016
 • 07.06.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 23.05.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 9/2016
 • 23.05.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 8/2016
 • 23.05.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 7/2016
 • 23.05.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 07.04.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 6/2016
 • 07.04.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 5/2016
 • 07.04.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 25.02.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 4/2016
 • 25.02.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 3/2016
 • 25.02.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 2/2016
 • 25.02.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 17.02.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 1/2016
 • 17.02.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 22.01.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 20
 • 22.01.2016, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 19
 • 22.01.2016, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 22.12.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 18
 • 22.12.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 16
 • 22.12.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 30.10.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 15
 • 30.10.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 14
 • 30.10.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 13
 • 30.10.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 30.10.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 10.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 12
 • 10.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 11
 • 10.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 07.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 10
 • 07.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 9
 • 07.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 8
 • 07.08.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 7
 • 07.08.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 14.05.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 14.05.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 5
 • 14.05.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 6
 • 17.04.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 4 cd
 • 17.04.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 4
 • 17.04.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 17.04.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 3
 • 17.04.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 3 cd
 • 17.04.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 17.04.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 17.04.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 31.03.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 2
 • 31.03.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE NR 1
 • 31.03.2015, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 24.03.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.03.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.03.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.03.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.03.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
 • 24.03.2015, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia